Polityka Prywatności Aplikacji MyoRocket

Niniejsza polityka prywatności dotyczy MyoRocket, aplikacji na iOS, która łączy się z urządzeniami zewnętrznymi przez Bluetooth i wizualizuje sygnały mioelektryczne z tych urządzeń.


   

  1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych: Nasza aplikacja nie gromadzi, nie przechowuje ani nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. Użytkownicy nie muszą się rejestrować ani podawać danych osobowych, aby korzystać z aplikacji.
  2. Łączność Bluetooth: aplikacja wykorzystuje technologię Bluetooth do łączenia się z urządzeniami zewnętrznymi. Aplikacja nie przechowuje ani nie rejestruje żadnych danych z tych połączeń.

  3. Wizualizacja danych: Wszelkie sygnały odbierane z podłączonych urządzeń są wykorzystywane wyłącznie do wizualizacji w aplikacji i nie są zapisywane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

  4. Brak rejestracji użytkownika: Użytkownicy nie muszą tworzyć konta ani rejestrować się, aby korzystać z aplikacji, co zapewnia ich anonimowość i prywatność.

  5. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności: Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji tej polityki. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane na tej stronie.

  6. Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformować użytkowników, że ich prywatność jest szanowana i że aplikacja jest bezpieczna w zakresie przetwarzania danych osobowych.