Finansowanie

Strona główna » Finansowanie

Informacja: 690 690 200

Jednym z wyzwań przy zakupie rozwiązania protetycznego, było do tej pory jego finansowanie. Od 1 stycznia 2024 znacząco wzrosły kwoty dofinansowania protez w ramach NFZ (obejmujące wszystkich), a także rozszerzone zostały możliwości dofinansowania w ramach programu Aktywny Samorząd – jest on aktualnie dostępny dla osób od 16 roku życia.

Prezentujemy 3 główne warianty finansowania, których połączenie, w wielu przypadkach pozwala na wykonanie protezy bez kosztów po stronie pacjenta.

NFZ (Ministerstwo Zdrowia)

Realizowany przez PFRON (Ministerstwo Rodziny)

Lokalne ośrodki pomocy – gminne, powiatowe oraz miejskie

Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • osoba ubezpieczona w NFZ
 • osoba opłacająca składki ZUS

Co trzeba zrobić? - trzy proste kroki

 1. Najpierw należy udać się do lekarza rodzinnego w celu uzyskania skierowania do odpowiedniego, dowolnego specjalisty:
  – chirurga,
  – ortopedy,
  – lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie rehabilitacji,
  – specjalisty w dziedzinie fizjoterapii,
  – traumatologa.
 2. Następnie lekarz specjalista wystawia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 3. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie się do nas z otrzymanym zleceniem 🙂

Kiedy możemy starać się o finansowanie w ramach NFZ?

Zlecenie można otrzymać przez cały rok kalendarzowy, ale należy pamiętać, że ma termin ważności przez rok.

Wysokość finansowania - kończyna górna

Grupa E.  Protezy kończyn górnych, wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie ręki

Kod NFZ

Typ protezy

Zgłoszenie

Kwota

E.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ręki

raz na 3 lata

12500 zł

Grupa F. Protezy kończyn górnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju w obrębie przedramienia lub ramienia, lub całej kończyny górnej

Kod NFZ

Typ protezy

Zgłoszenie

Kwota

F.01.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie przedramienia

raz na 3 lata

4500 zł

F.02.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia

raz na 3 lata

7500 zł

F.03.01.00

Proteza czynna w obrębie przedramienia

raz na 3 lata

10000 zł

F.03.01.01

Proteza czynna w obrębie przedramienia

raz na 3 lata

15000 zł

F.04.01

Proteza bierna kosmetyczna w obrębie ramienia

raz na 3 lata

7500 zł

F.05.01

Proteza bierna robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia

raz na 3 lata

10000 zł

F.10.01

Rękawica kosmetyczna

raz na 1 rok

1500 zł

F.11.01

Ręka bierna kosmetyczna

raz na 1 rok

1700 zł

F.12.01

Końcówka chwytna bierna robocza

raz na 1 rok

3000 zł

F.13.01

Liner przedramienia lub ramienia

raz na 1 rok

2500 zł

F.14.01

Wymiana leja w protezie przedramienia lub ramienia

raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi

4000 zł

F.16.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej przedramienia

raz na 1 rok

1000 zł

F.17.01

Wymiana zawieszenia protezy czynnej ramienia

raz na 1 rok

2000 zł

Wysokość finansowania - kończyna dolna

Grupa A. Wyroby medyczne wykonywane na zamówienie po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku w obrębie stopy.

Kod NFZ

Typ protezy

Zgłoszenie

Kwota

A.01.01

Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę

raz na 2 lata

300 zł

A.02.01

Proteza uzupełniająca stopę

raz na 2 lata

8000 zł

A.03.01

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym z wkładką przy mobilności na poziomie 1 lub 2

raz na 3 lata

4000 zł

A.03.02

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 2 lub 3

raz na 3 lata

7500 zł

A.03.03

Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym ze stopą przy mobilności na poziomie 3 lub 4

raz na 3 lata

10000 zł 19800 zł 29800 zł

Grupa B. Protezy kończyn dolnych wykonywane na zamówienie, po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku
lub niedorozwoju w obrębie podudzia.

Kod NFZ

Typ protezy

Zgłoszenie

Kwota

B.01.01

Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2

jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną

4000 zł

B.01.02

Proteza tymczasowa podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3

jednorazowo przed zaopatrzeniem w protezę ostateczną

6000 zł

B.02.01

Proteza ostateczna skorupowa podudzia

raz na 3 lata

5500 zł

B.03.01

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 1 lub 2

raz na 3 lata

5000 zł

B.03.02

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 2 lub 3

raz na 3 lata

7000 zł

B.03.03.00

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4 (dorośli)

raz na 3 lata

10000 zł

B.03.03.01

Proteza ostateczna modularna podudzia przy mobilności na poziomie 3 lub 4 (dzieci)

raz na 3 lata

15000 zł

B.04.01

Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia

raz w okresie użytkowania protezy, potwierdzone wskazaniami medycznymi

2000 zł

B.05.01

Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia

raz na 3 lata, potwierdzone wskazaniami medycznymi

2500 zł

B.07.01

Wymiana linera w protezie tymczasowej lub ostatecznej podudzia

raz na 1 rok

1500 zł

Aktywny Samorząd - PEFRON

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • osoby w wieku aktywności zawodowej (osoby od 16 roku życia, które nie osiągnęły wieku emerytalnego)
 • osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, warunkiem jest jednak posiadanie zatrudnienia
 • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności

Co trzeba zrobić? - wypełnić wniosek - pomagamy w tym

Kiedy możemy składać wnioski w ramach Aktwynego Samorządu?

Wniosek można składać od 1 marca do 31 sierpnia.

Wysokość dofinansowania:

Proteza przedramienia

do 28600 zł

Proteza ręki

do 13200 zł

Proteza ramienia i dla wyłuszczenia w stawie barkowym

do 33000 zł

Proteza ostateczna podudzia

do 19800 zł

Proteza ostateczna uda

do 27500 zł

Ważne! W programie Aktywny Samorząd wymagany jest wkład w wysokości 10%. Może być on pokryty ze środków uzyskanych z NFZ, fundacyjnych, własnych lub innych.

MOPS, GOPS oraz PCPR

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz aktualne zlecenie z NFZ

Co należy posiadać?

 1. Kserokopię zlecenia z NFZ otrzymaną od placówki wydającej wyrób medyczny z kwotą wyrobu i dopłaty własnej.
 2. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS).
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 4. Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 5. Faktura zakładu realizującego zlecenie.

Kiedy?

Środki są dostępne w ramach budżetów instytucji. Ich dostępność zależna jest od wykorzystania, dlatego im wcześniej, tym lepiej.

Wysokość dofinansowania

Maksymalnie do 150% sumy jaką gwarantuje NFZ na zlecony wyrób medyczny.