Blog

Od amputacji do protezy – jak przygotować kikut do protezowania?

Amputacja prowadzi do utraty części funkcjonalności ciała. Zaprotezowanie kończyny resztkowej (kikuta) pozwala tą funkcjonalność przynajmniej częściowo odzyskać i…

Uzupełnienia kosmetyczne – realistyczne protezy stóp

Konieczność amputacji stopy lub jej fragmentu z powodu choroby czy urazu to sytuacja, która znacząco wpływa na jakość…